Fastigheter är vad vi utvecklar – trivsel är vad vi skapar

Vi är STOS Fastigheter

Vi är samhällsbyggare och projektutvecklare som tror på att vara delaktiga i hela utvecklingskedjan – från råmark till färdiga byggnader. Detta innebär att vi alltid investerar i de projekt vi tar oss an och är projektägare. Vårt mål är att genom kompetens, innovation och ett personligt mötande utgöra förstahandsvalet för alla med en önskan om att vara delaktiga i utvecklingen av framgångsrika och hållbara fastigheter.

Med projekt som sträcker sig från Göteborg till Norrland, med Stockholm och Mälardalen däremellan, är vi en etablerad, erfaren och genomgående innovativ fastighetsutvecklare.

Vårt bidrag

Handlingskraftiga

Vårt mål är att vara en stark drivkraft och källa till innovativ ambition. Vi ser till att projektet rör sig framåt, att delmoment sker i rätt tid och agerar med initiativ för att säkerställa en kostnads- och tidseffektiv process genom hela projektet. Vi finner målmedvetet nya lösningar på gamla problem.

Trygghet

Genom varje steg i utvecklingskedjan är vi trygga, ödmjuka och personliga. Vi arbetar proaktivt för att snabbt kunna leverera lösningar på utmaningar som dyker upp, hitta den dolda potentialen i varje fastighet och agera som en stabil drivkraft genom hela projektets gång.

Erfarenhet

Ett av de mest värdefulla verktygen inom projektutveckling är erfarenhet kombinerat med kunskap. Genom många års framgångsrik verksamhet som projektägare och samhällsbyggare är det något vi på STOS Fastigheter har möjligheten att dela med oss av. Vår inblick i branschen har lett till värdefulla insikter som vi gör tillgängliga i alla våra projekt.

Att bygga hållbart är naturligt för oss

Hållbarhet handlar om att göra val i nuet som ger långsiktiga effekter för framtiden. Det handlar om att genom detaljfokus skapa en välfungerande helhet. I det moderna samhället är hållbar utveckling inte längre ett mål, det är ett krav. Därför är det något som vi eftersträvar att leva upp till i varje projekt vi investerar i – hållbarhet ligger helt enkelt i vår natur.

© 2024 STOS Fastigheter