Hållbarhet

Att bygga hållbart är naturligt för oss

Hållbarhet handlar om att göra val i nuet som ger långsiktiga effekter för framtiden. Det handlar om att genom detaljfokus skapa en välfungerande helhet. I det moderna samhället är hållbar utveckling inte längre ett mål, det är ett krav. Därför är det något som vi eftersträvar att leva upp till i varje projekt vi tar oss an – hållbarhet ligger helt enkelt i vår natur.

Att bo och leva hållbart ska vara enkelt

De flesta människor vill leva mer hållbart och är på ständig jakt för hur de ska få det att passas in i vardagslivet. Då vi är alltifrån projektägare, samhällsbyggare och investerare inom fastighetsbranschen är vår vision att vara med och hjälpa till på traven. Vi anser att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart – genom våra fastigheter bygger vi för att fler människor ska få göra just det.

För att våra arbetsmetoder och byggnader ska hålla en hög och modern hållbarhetsnivå arbetar vi alltid för att uppnå olika miljöklassificeringar. Detta innefattar BREEAM, Svanen och Miljöbyggnad.

Hållbarhet

Prata med oss om hållbarhet

Lobortis amet, diam id risus ultricies tortor. Turpis mauris ligula faucibus pellentesque bibendum amet. Tellus quis ultrices quisque tempor consequat dui consequat mi. Semper faucibus quam nulla id tellus posuere aenean hendrerit.

© 2024 STOS Fastigheter